January 17, 2022

pavoor.in

Leading conservative magazine covering news, politics, current events, and culture with in-depth analysis and commentary

கலைஞர் நூலக’த்தை அன்பகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் 

கலைஞர் நூலக’த்தை அன்பகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் 

தேநீர் கடை-முடிதிருத்தும் நிலையங்களை படிப்பகங்களாக்கி அரசியல் மாற்றத்தை நிகழ்த்தியது திராவிட இயக்கம். அத்தகைய வாசிப்பு பழக்கத்தை அனைவரிடமும் ஏற்படுத்த முத்தமிழறிஞர் பெயரிலான ‘கலைஞர் நூலக’த்தை அன்பகத்தில் இன்று திறந்துவைத்தோம். இளைஞரணி-மாணவரணியினர் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும்.  என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

error: Content is protected !!
Open chat